«Κατασχέσεις ακόμη και για χρέη προς το Δημόσιο ύψους 300 ευρώ»: Έλα να ξυπνάμε σιγά σιγά!

Posted on Απρίλιος 10, 2012

0
Κατασχέσεις ακόμη και για χρέη προς το Δημόσιο ύψους 300 ευρώ

Την ώρα που οι μεγαλοοφειλέτες ζουν και βασιλεύουν, ή συλλαμβάνονται για το «θεαθήναι», οφειλέτες ακόμη και 300 ευρώ αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κατάσχεσης μισθών ή και τραπεζικών καταθέσεων

Της διαδικασίας θα εξαιρούνται όσοι λαμβάνουν μισθό ή σύνταξη που δεν ξεπερνά τα χίλια ευρώ τον μήνα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με οδηγό που εκδόθηκε από το υπ. Οικονομικών για την είσπραξη ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο, που δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση εναπόκειται στην κρίση του προϊσταμένου της ΔΟΥ, μέτρα όπως η κατάσχεση μισθών, συντάξεων, ενοικίων, επιδοτήσεων και τυχόν άλλων εισοδημάτων που δικαιούται να εισπράξει από τρίτους.
Ακόμη, κατάσχεση ακινήτων αλλά και κινητών περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, που είτε βρίσκονται στα χέρια του είτε σε χέρια τρίτων. Στο πλαίσιο αυτό, είναι δυνατή και η κατάσχεση ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικές καταθέσεις των οφειλετών.
Σύμφωνα με τον οδηγό του ΥΠΟΙΚ, ποινική δίωξη μπορεί να ασκηθεί εφόσον το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς το Δημόσιο από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων, υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ και εφόσον η καθυστέρηση καταβολής υπερβαίνει τους 4 μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής.
Δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης κατά οφειλετών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων και τρίτων ύψους μέχρι 300 ευρώ, πλην του μέτρου της κατάσχεσης απαιτήσεων των οφειλετών στα χέρια τρίτων.
( Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ
Advertisements