Σύσταση προς ΔΕΗ & ΔΕΔΔΗΕ για τις διακοπές ρεύματος

Posted on Δεκέμβριος 2, 2012

2
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή απευθύνει δημοσίως σύσταση προς ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ για τη διασφάλιση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε οικονομικά ασθενείς πολίτες.

Το σχετικό Δελτίο Τύπου που εξέδωσε στις 29/11, έχει ως εξής:

«Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2012

 Δελτίο Τύπου

 Θέμα: Διασφάλιση της παροχής ρεύματος σε οικονομικά ασθενείς πολίτες.

Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή” γίνεται τακτικά αποδέκτης προφορικών και εγγράφων αναφορών από καταναλωτές, οι οποίοι εκφράζουν την αδυναμία τους να εξυπηρετήσουν οικονομικές υποχρεώσεις από την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, με δυσάρεστο συνεπακόλουθο τη διακοπή της παροχής (βλ. και σχετικές πρόσφατες δηλώσεις Προέδρου εταιρείας “Δ.Ε.Η. Α.Ε.”).

Αναμφίβολα, η παροδική ή μακρόχρονη ανεργία, που μαστίζει ολοένα μεγαλύτερο αριθμό πολιτών, σε συνδυασμό με τη δραματική συρρίκνωση των οικογενειακών εισοδημάτων, λόγω της συστηματικής θεσμοθέτησης μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής, συνιστούν αντικειμενικές αιτίες της πρόσκαιρης ή και μόνιμης σε πολλές περιπτώσεις αδυναμίας των καταναλωτών να εξοφλούν τρέχουσες ή συσσωρευμένες οφειλές τους από λογαριασμούς ρεύματος.

Από την άλλη πλευρά, η επιχειρηματική πολιτική που ακολουθεί η εταιρεία “Δ.Ε.Η. Α.Ε.” δεν θεωρείται ότι αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το φαινόμενο, καθώς προβαίνει σε ιδιαίτερα βραχυπρόθεσμους διακανονισμούς οφειλών, οι οποίοι ομολογουμένως είναι αδύνατον να τηρηθούν από καταναλωτές που βρίσκονται παρατεταμένα σε δυσχερή οικονομική θέση.

Κατά συνέπεια, με δεδομένη τη σπουδαιότητα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για τη σωματική, ψυχική, ηθική και κοινωνική υπόσταση των καταναλωτών, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Ευάγγελος Ζερβέας, απευθύνει δημοσίως Σύσταση προς τις εταιρείες “Δ.Ε.Η. Α.Ε.” και “ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.”:

► Να προβαίνουν σε προτάσεις διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους ενδιαφερόμενους καταναλωτές, λαμβάνοντας υπόψη, ως κριτήριο, τη δυνατότητά τους να καταβάλουν τη συνήθη τετραμηνιαία κατανάλωση ρεύματος με βάση την πραγματική οικονομική τους κατάσταση και υπό την προϋπόθεση, παράλληλα, ότι η ευχέρεια κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη διάρκεια ισχύος των διακανονισμών κρίνεται απολύτως αναγκαία συνθήκη για την αξιοπρεπή τους διαβίωση.

► Να προχωρούν στην αυτόματη μετάπτωση των καταναλωτών, που αντικειμενικά αδυνατούν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους, στο καθεστώς της “Καθολικής Υπηρεσίας” μέχρι και την έκδοση των σχετικών Κανονιστικών Πράξεων εφαρμογής της Καθολικής Υπηρεσίας, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους καταναλωτές “Προμηθευτών Τελευταίου Καταφυγίου”.

 Παράλληλα, ο Συνήγορος του Καταναλωτή απευθύνει έκκληση προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, να επισπεύσουν -στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους- την έκδοση των Κανονιστικών Πράξεων που κρίνονται απαραίτητες για την άμεση αντιμετώπιση του ζητήματος της Ενεργειακής Πενίας.»

(Πηγή: Συνήγορος του Καταναλωτή)